การจำแนกความรุนแรงของผมร่วงในเพศหญิง
Ludwig-Savin

การจำแนกความรุนแรงของผมร่วงในเพศชาย
Norwood-Hamilton

รูปภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงการจำแนกประเภทของผมร่วง

ผมบางที่อุปกรณ์เลเซอร์จากแฮร์แม็กซ์ได้ทำการศึกษาและวิจัยทางคลินิก เฉพาะในกรอบสีฟ้า

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรม มักจะมีเส้นผมที่มีลักษณะเล็กและบางทั่วทั้งศีรษะ (American Hair Loss Association)

HairMax มีงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในกลุ่มคนที่มีผิวขาวถึงผิวโทนน้ำตาล (ประเภท 1,2,3,4) ที่แบ่งระดับโดย Fitzpatrick ตามตารางด้านล่างเท่านั้น หากคุณมีอาการผมร่วงและมีสีผิวตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น แสดงว่า HairMax สามารถใช้ได้ผลกับคุณ

การจำแนกประเภทผิวหนังของ Fitzpatrick

การจำแนกประเภทผิวหนังของ Fitzpatrick :
เป็นวิธีแบ่งชนิดของผิวโดยเทียบจากสีผิวธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวของคุณเมื่อสัมผัสกับแสงแดด

 

ประเภท 1 มีงานวิจัยทางคลินิกว่ามีประสิทธิภาพสำหรับผิวเหล่านี้ ผิวขาวมากหรืออายุน้อยกว่ามีผิวไหม้จากแสงแดดเป็นประจำ (โดยปกติแล้วคนที่มีผมสีแดงหรือบลอนด์และตาสีฟ้า)
ประเภท 2 ผิวขาวมักจะมีผิวไหม้จากแสงแดด (โดยปกติแล้วคนที่มีผมสีแดงหรือสีดำและสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลแดง)
ประเภท 3 ผิวโทนขาวหรือสีมะกอก มีผิวไหม้จากแสงแดดเป็นบางครั้ง (เห็นได้ในคนที่มีผมหรือสีตาทุกสี)
ประเภท 4 ผิวสีน้ำตาล ไม่ค่อยถูกเผาไหม้ด้วยแสงแดด (โดยทั่วไปเป็นคนเชื้อสายเมดิเตอร์เรเนียน)
ประเภท 5 ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกสำหรับผิวเหล่านี้ ผิวสีน้ำตาลเข้ม แทบจะไม่ค่อยมีผิวไหม้จากแสงแดด (พบได้ทั่วไปในคนเชื้อสายตะวันออกกลาง)
ประเภท 6 ผิวดำ ไม่เคยมีผิวไหม้จากแสงแดด