การตรวจสอบเลเซอร์ไดโอดขั้นสุดท้าย

การผลิตเลเซอร์ไดโอดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

การจัดการแท่งวางเลเซอร์แบนด์ 82

การทดสอบไดโอดบนเลเซอร์แบนด์ 82

Registrar

กระบวนการผลิตอันทันสมัยและผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO

ISO 13485:2003 – การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008 – การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
USFDA Good Manufacturing Practices (GMP) – เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 21 CFR Part 820, ระเบียบระบบคุณภาพของ FDA สหรัฐอเมริกา ทั้งหมด
Europe * Emergo Europe, 2514 AP The Hague, Netherlands. http://www.EmergoGroup.com

อุปกรณ์เลเซอร์ของ HairMax ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการรับรอง ISO 13485:2003 และ 9001:2008 โดย
InterTek Testing Services
70 Codman Hill Road
Boxbourough, MA 01719 USA
Telephone: 1 (978) 929-2100