ผมร่วงโดยกรรมพันธุ์เป็นอาการผมร่วงที่พบได้บ่อยที่สุด

ผมร่วงนั้นเกิดขึ้นได้โดยหลายปัจจัย เช่น ความเครียด หรือการลดน้ำหนักอย่างหักโหม หรือลักษณะการใช้ชีวิต อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ และ ยาหรือสารเคมีล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาผมหลุดร่วงได้ แต่ปัญหาผมร่วงผมบางนั้นส่วนมากมักจะเกิดการกรรมพันธุ์ หรือที่เราเรียกกันว่า Androgenetic Alopecia ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติ มีสาเหตุมาจากการผสมผสานกันของพันธุกรรม ระดับฮอร์โมน และช่วงของวัยที่เปลี่ยนไป ผมร่วงประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในรูขุมขน ซึ่งเราเรียกกันว่า dihydrotestosterone (DHT). ฮอรืโมน DHT จะส่งผลให้รูขุมขนตื้นขึ้น มีการหดตัวและวงจรชีวิตของเส้นผมลดสั้นลง ทำให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบาง ในบางกรณีรูขุมขนก็อาจจะหยุดการทำงานลง ไม่มีเส้นผมใหม่งอกกลับขึ้นมา

ผมร่วงจากพันธุกรรมนี้ พบได้เร็วสุดตั้งแต่ช่วงอายุ 20 กลางๆ และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายจะมีปัญหานี้เมื่ออายุ 50 ปี หนึ่งในสี่คนของผู้หญิงจะพบปัญหาผมร่วงภายหลังจากการหมดประจำเดือน

Androgenetic alopecia จะมีผลต่อผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกัน .ในผู้ชาย เส้นผมจะเริ่มบางลงและถอยร่นขึ้นไปจากแนวเดินบริเวณด้านหน้า และบริเวณด้านบนกลางศีรษะจะเริ่มมีเส้นผมลดลง ไปจนถึงความรุนแรงขนาดศีรษะล้านไม่มีเส้นผมขึ้นเลย ในผู้หญิงปัญหาผมบางมักจะเกิดกระจายทั่วทั้งศีรษะ บริเวณแสกกลางผมจะกว้างมากขึ้น และจะเริ่มพบปัญหาที่ชัดเจนบริเวณกึ่งกลางศีรษะ ไม่ค่อยพบปัญหารุนแรงถึงขนาดที่ศีรษะล้านเลยทีเดียว

มีการรักษาผมร่วง(ทางกรรมพันธุ์) 3 รูปแบบที่ได้รับการรับรองจาก FDA

HAIRMAX: LASER PHOTOTHERAPY สำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง

Low Level Laser Therapy (LLLT) คือช่วงของแสงที่แดงที่นัยย์ตาของเราสามารถมองเห็นได้ มีความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ เลเซอรืพลังงานต่ำหรือ LLLT นี้จะนำพลังงานในแสงพุ่งตรงสู่หนังศีรษะ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Photobiostimulation แสงเลเซอร์นี้จะไปช่วยเพิ่มปริมาณของ adenosine triphosphate (ATP ซึ่งเป็นแหล่งแหล่งให้พลังงานกับเซลล์ในรูขุมขน. ATP เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานของเซลล์ในฐานะ “energy transporter.” ซึ่งมันจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานภายในเซลได้ดีมากยิ่งขึ้นและช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับการเจริญเติบโตของเส้นผม นอกจากนี้แล้วพลังงานจากแสงเลเซอร์ยังอาจช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตภายใต้ชั้นผิวของหนังศีรษะ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารและออกซิเจนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลไกเหล่านี้จะช่วยให้รูขุมขนของเราแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยกำจัดองค์ประกอบที่อันตรายเส้นผมของเราเช่น DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผม

Low Level Laser Therapy (LLLT) คือช่วงของแสงที่แดงที่นัยย์ตาของเราสามารถมองเห็นได้ มีความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ เลเซอรืพลังงานต่ำหรือ LLLT นี้จะนำพลังงานในแสงพุ่งตรงสู่หนังศีรษะ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Photobiostimulation แสงเลเซอร์นี้จะไปช่วยเพิ่มปริมาณของ adenosine triphosphate (ATP ซึ่งเป็นแหล่งแหล่งให้พลังงานกับเซลล์ในรูขุมขน. ATP เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานของเซลล์ในฐานะ “energy transporter.” ซึ่งมันจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานภายในเซลได้ดีมากยิ่งขึ้นและช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับการเจริญเติบโตของเส้นผม นอกจากนี้แล้วพลังงานจากแสงเลเซอร์ยังอาจช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตภายใต้ชั้นผิวของหนังศีรษะ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารและออกซิเจนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลไกเหล่านี้จะช่วยให้รูขุมขนของเราแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยกำจัดองค์ประกอบที่อันตรายเส้นผมของเราเช่น DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผม

MINOXIDIL ยาสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

Minoxidil (Rogaine) เป็นยาทาที่มีข้อกำหนดใช้ทาบนหนังศีรษะ 2 ครั้งต่อวัน ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ชาย และ 1 ใน 5 ของผู้หญิงที่ใช้ยานี้ จะมีเส้นผมใหม่งอกเพิ่มขึ้นมา อาจใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน. ผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับคือ หนังศีรษะแห้งหรือเกิดการระคายเคือง ในผู้หญิงอาจจะส่งผลให้เกิดขนขึ้นตามใบหน้าได้ด้วย. เป็นยาทา และ ต้องซื้อเพิ่มเพื่อใช้งานตลอด

FINASTERIDE สำหรับผู้ชายเท่านั้น

Oral finasteride (Propecia) เป็นกลุ่มยากินที่ผ่านการับรองจาก FDA เพื่อใช้รักษาผมร่วงผมบาง ทานวันละ 1 ครั้งซึ่งfinasteride จะไช่วยยับยั้งการสร้าง dihydro-testerone (DHTซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการหลุดร่วงของเส้น ผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับคือ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชั่วคราว ในระหว่างที่ใช้ยานี้

เป็นยากิน ต้องมีใบสั่งยาและซื้อเพิ่มเพื่อรักษาตลอด

การทดลองทางคลินิกของการรักษาด้วยเลเซอร์จากแฮร์แม็กซ์ ได้ถูกเปรียบเทียบกับผลของการทดลองทางคลินิกในการรักษา ด้วย minoxidil และ finasteride พบว่า มีความสามารถในการรักษาที่ทัดเทียมกัน (เอกสารงานวิจัยทางคลินิกถูกเผยแพร่ใน the American Journal of Clinical Practice).

เพื่อให้เข้าใจถึงปัยหาผมร่วงได้ดียิ่งขึ้น เราควรศึกษาและเข้าใจในขั้นตอนของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม ซึ่งภาพด้านล่างนี้จะแสดงขั้นตอนต่างๆเหล่านั้น

เส้นผมของเรางอกได้อย่างไร : วงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม

วงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมประกอบไปด้วยสามขั้นตอน : ระยะเจริญเติบโต (Anagen), ระยะหยุดพัก (Telogen) และ ระยะเปลี่ยนผ่าน (Catagen) ในช่วงเวลาใดก็ตาม เส้นผมของคุรประมาณ 10-20 % จะอยู่ในช่วง Catagen หรือ Telogen ซึ่งกำลังรอการหลุดร่วง และถูกแทนที่ด้วยเส้นผมในระยะ Anagen อีกครั้ง (คล้ายกับฟันน้ำนมที่หลุดร่วงออกมา). HairMax จะให้พลังงานและกระตุ้นรูขุมขนในระยะ Catagen (เปลี่ยนผ่าน) Telogen (หยุดพัก) เพื่อทำให้เกิดเส้นผมในระยะ Anagen ใหม่ขึ้นมา

เส้นผมของเราหลุดร่วงได้อย่างไร: แบบแผนการหลุดร่วงของเส้นผม

  1. ระยะเจริบเติบโต หรือ “Anagen Phase”ผมแต่ละเส้นเติบโตขึ้นประมาณหนึ่งเซนติเมตร (1/2 นิ้ว) ต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 ถึง 8 ปี HairMax ช่วยโดยให้พลังงานแก่กระบวนการเจริญเติบโตของเส้นผมทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น
  2. ในระยะหยุดพักหรือ “Telogen Phase” เส้นผมหยุดการเจริยเติบโตและอยู่สภาวะพักตัว ซึ่งระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน จากนั้นก็จะหลุดร่วง HairMax เลเซอร์จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ของเส้นผมกลับมาอีกครั้ง
  3. หากไมได้รับการรักษาหรือกระตุ้นที่เพียงพอ เส้นผมที่งอกใหม่ก็อาจะเป็นเพียงขนเส้นเล็กๆ หรือเส้นเล็กลง ซึ่งเราเรียกว่า “Vellus Hair” หากเส้นผมของคุณมาถึงจุดนี้ HairMax จะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เส้นผมเหล่านี้หน้าขึ้นและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
  4. รากผมตายไปแล้ว ไม่สามารถช่วยเหลือได้อีก

HairMax: ผู้บุกเบิกในการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สำหรับการเจริญเติบโตของเส้นผมแบบใช้งานที่บ้าน

HairMax ได้ค้นคว้าและวิจัยมาอย่างยาวนาน ด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างอุปกรณ์การรักษาผมร่วงผมบางด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำแบบใช้งานเองที่บ้านได้ และยังคงมีความปลอดภัยในระดับสูง และประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ใช้งานง่ายอีกด้วย HairMax เป็นอุปกรณ์เลเซอร์เจ้าแรกที่ผ่านการรับรองจาก FDA สำหรับการใช้งานด้วยตนที่บ้านได้ เพื่อจะช่วยรักษาผมร่วงผมบางและกระตุ้นให้การเจริญเติบโตของเส้นผม ทั้งในชายและหญิง

HairMax ทำงานด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Photo-Biostimulation ซึ่งคล้ายคลึงกับกระบวนสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช อุปกรณ์เลเซอร์จาก HairMax จะทำการส่องแสงเลเซอร์ออกไป ด้วยแสงสีแดงในช่วงสเปคตรัมของแสงที่สามารถมองเห็นได้ HairMax จะส่งพลังงานแสงบำบัดที่จะช่วยกระตุ้นรูขุมขนของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นปัจจัยการเจริญเติบโตของเส้นผมและยืดระยะการเจริญเติบโตของเส้นให้ยาวนานมากขึ้น ช่วยฟื้นฟูวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้เส้นผมใหม่ที่งอกขึ้นมามีความหนาแน่นมากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเรา ด้วยการกรอกอีเมลล์ ด้านล่างนี้