มาตรฐานผลิตภัณฑ์

Lexington International LLC. มุ่งมั่นในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการจัดการด้านคุณภาพ
อย่างเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การตรวจสอบเลเซอร์ไดโอด
ขั้นสุดท้าย

การผลิตเลเซอร์ไดโอดด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย

การจัดการแท่งวาง
เลเซอร์แบนด์ 82

การทดสอบไดโอดบน
เลเซอร์แบนด์ 82

ทะเบียน

อุปกรณ์เลเซอร์ของ HairMax
ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการรับรอง
ISO 13485:2003 และ 9001:2008 โดย
InterTek Testing Services 70 Codman Hill Road
Boxbourough, MA 01719 USA
Telephone: 1 978.929.2100 / 1 978.929.2100

กระบวนการผลิตอันทันสมัยและผ่าน
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO

ISO 13485:2003 – การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008 – การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
IEC60825-1:2007 – 03 ED2.0
USFDA Good Manufacturing Practices (GMP)
เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 21 CFR Part 820, ระเบียบระบบคุณภาพของ FDA สหรัฐอเมริกา ทั้งหมด
Europe * Emergo Europe, 2514 AP The Hague, Netherlands. http://www.EmergoGroup.com