วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ค่านิยมหลักของเรา

เสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อโอกาส
อันไร้ขีดจำกัดและความเท่าเทียมกันในสังคม

มีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหารูปลักษณ์ภายนอก ที่จะถูกประเมินก่อน คุณค่าและความดีจากภายใน แน่นอนว่าเรื่องของผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ก็เป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ ด้วยเช่นกัน ที่ HAIRMAX ประเทศไทย พวกเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาผมร่วง ผมบางเหล่านี้ได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ และสามารถฟื้นคืนความมั่นใจของพวกเขาเหล่านั้นให้กลับคืน มาได้อีกครั้ง ความมั่นใจในตนเองคือสิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ชีวิต และนำพาไปสู่ความเท่าเทียมกันได้ทางสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมในศาสตร์แห่ง
การดูแลรักษาเส้นผมที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความพยายามในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสายเลือดของพวกเรา เราได้นำสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งก็คือ เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองได้อย่างครบถ้วนเพียงหนึ่งเดียวทั้งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพที่สูง โดยเป็น เทคโนโลยีที่ผ่านการศึกษาจากคลินิกและผ่านการค้นคว้าวิจัยในมหาวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้แล้ว เรายังเป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาผมร่วงผมบางด้วยเลเซอร์ในมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกและในอนาคต อันใกล้นี้ เราจะสิ่งดี ๆ เหล่านี้มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้
ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า

2. วิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจด้านการดูแลรักษาเส้นผม