เปรียบเทียบรุ่นเลเซอร์

รับความช่วยเหลือในการเลือก ติดต่อเรา

ซื้อสินค้า

สรุป

 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  272

 • รูปแบบ

  หมวก

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  7

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  4800

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  85,000.-

ฟังก์ชั่น

 • ไม่มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

ระดับความรุนแรง

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศชาย

 • IV-VII

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศหญิง

 • II-2 ถึง
  Frontal

ขนาดและน้ำหนัก

ความสูง x ความกว้าง x ความหนา

 • 21 ซม. x 18 ซม. x 9 ซม.

น้ำหนัก

 • 641 กรัม

เกี่ยวกับเลเซอร์

 • แบตเตอรี่ 4,800 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ยูเอสบีไทพ์ซี

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า

สรุป

 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  82

 • รูปแบบ

  ที่คาดผม

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  30

  วินาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  4200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  55,000.-

ฟังก์ชั่น

 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

ระดับความรุนแรง

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศชาย

 • I-V

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศหญิง

 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

ขนาดและน้ำหนัก

ความสูง x ความกว้าง x ความหนา

 • 12.7 ซม. x 17.8 ซม. x 7.6 ซม.

น้ำหนัก

 • 326 กรัม

เกี่ยวกับเลเซอร์

 • แบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • แบตเตอรี่ในตัวเครื่องพร้อมแท่นวาง

 • พอร์ตชาร์จ ยูเอสบีไทพ์ซี

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า

สรุป

 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  12

 • รูปแบบ

  หวี

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  8

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  25,900.-

ฟังก์ชั่น

 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ต้องถือเพื่อใช้งาน

 • ใช้งานแบบไร้สาย

ระดับความรุนแรง

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศชาย

 • I-V

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศหญิง

 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

ขนาดและน้ำหนัก

ความสูง x ความกว้าง x ความหนา

 • 25.5 ซม. x 6.3 ซม. x5 ซม.

น้ำหนัก

 • 218 กรัม

เกี่ยวกับเลเซอร์

 • แบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า

สรุป

 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  9

 • รูปแบบ

  หวี

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  11

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  18,900.-

ฟังก์ชั่น

 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ต้องถือเพื่อใช้งาน

 • ใช้งานแบบไร้สาย

ระดับความรุนแรง

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศชาย

 • I – V

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศหญิง

 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

ขนาดและน้ำหนัก

ความสูง x ความกว้าง x ความหนา

 • 25.5 ซม. x 6.3 ซม. x5 ซม.

น้ำหนัก

 • 218 กรัม

เกี่ยวกับเลเซอร์

 • แบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า

สรุป

 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  41

 • รูปแบบ

  ที่คาดผม

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  3

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1600

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  46,900.-

ฟังก์ชั่น

 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

ระดับความรุนแรง

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศชาย

 • I – V

แนะนำการใช้งานตามระดับความรุนแรงผมร่วงผมบางในเพศหญิง

 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

ขนาดและน้ำหนัก

ความสูง x ความกว้าง x ความหนา

 • 12.7 ซม. x 17.8 ซม. x 5.5 ซม.

น้ำหนัก

 • 243 กรัม

เกี่ยวกับเลเซอร์

 • แบตเตอรี่ 1,600 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  272

 • รูปแบบ

  หมวก

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  7

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  4800

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  85,000.-

 
 • ไม่มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • IV-VII

 
 • II-2 ถึง
  Frontal

 
 
 • 21 ซม. x 18 ซม. x 9 ซม.
 
 • 641 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 4,800 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ยูเอสบีไทพ์ซี

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  82

 • รูปแบบ

  ที่คาดผม

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  30

  วินาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  4200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  55,000.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I-V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 12.7 ซม. x 17.8 ซม. x 7.6 ซม.
 
 • 326 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • แบตเตอรี่ในตัวเครื่องพร้อมแท่นวาง

 • พอร์ตชาร์จ ยูเอสบีไทพ์ซี

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  12

 • รูปแบบ

  หวี

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  8

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  25,900.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ต้องถือเพื่อใช้งาน

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I-V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 25.5 ซม. x 6.3 ซม. x5 ซม.
 
 • 218 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  9

 • รูปแบบ

  หวี

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  11

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  18,900.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ต้องถือเพื่อใช้งาน

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I – V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 25.5 ซม. x 6.3 ซม. x5 ซม.
 
 • 218 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  41

 • รูปแบบ

  ที่คาดผม

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  3

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1600

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  46,900.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I – V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 12.7 ซม. x 17.8 ซม. x 5.5 ซม.
 
 • 243 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 1,600 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  272

 • รูปแบบ

  หมวก

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  7

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  4800

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  85,000.-

 
 • ไม่มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • IV-VII

 
 • II-2 ถึง
  Frontal

 
 
 • 21 ซม. x 18 ซม. x 9 ซม.
 
 • 641 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 4,800 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ยูเอสบีไทพ์ซี

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  82

 • รูปแบบ

  ที่คาดผม

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  30

  วินาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  4200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  55,000.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I-V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 12.7 ซม. x 17.8 ซม. x 7.6 ซม.
 
 • 326 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • แบตเตอรี่ในตัวเครื่องพร้อมแท่นวาง

 • พอร์ตชาร์จ ยูเอสบีไทพ์ซี

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  12

 • รูปแบบ

  หวี

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  8

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  25,900.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ต้องถือเพื่อใช้งาน

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I-V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 25.5 ซม. x 6.3 ซม. x5 ซม.
 
 • 218 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  9

 • รูปแบบ

  หวี

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  11

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1200

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  18,900.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ต้องถือเพื่อใช้งาน

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I – V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 25.5 ซม. x 6.3 ซม. x5 ซม.
 
 • 218 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง

ซื้อสินค้า
 
 • จำนวนหลอดเลเซอร์

  41

 • รูปแบบ

  ที่คาดผม

 • ระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง

  3

  นาที

 • ความถี่การใช้งาน

  3

  ครั้งต่อสัปดาห์

 • แบตเตอรี่

  1600

  มิลลิแอมป์

 • การรับประกัน

  2 ปี

  ภายในประเทศ

 • ราคา

  46,900.-

 
 • มีซี่หวีแบ่งผม

 • ใช้งานแบบไม่ต้องถือ

 • ใช้งานแบบไร้สาย

 
 
 • I – V

 
 • I-1 ถึง II-2 และ Frontal

 
 
 • 12.7 ซม. x 17.8 ซม. x 5.5 ซม.
 
 • 243 กรัม
 
 • แบตเตอรี่ 1,600 มิลลิแอมป์

 • จำนวนอายุรอบการชาร์จ แบตเตอรี่ 300 รอบ

 • ไม่มีแบตเตอรี่แพ็คแบบภายนอก

 • พอร์ตชาร์จ ดีซีแจ็ค

 • ระยะเวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมง